Tài Liệu

Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương năm 2023

Nhân sự các công ty rất cần mẫu Mẫu thông báo nghỉ Tết dương 2023 cho công ty, cơ quan, các đoàn thể gửi tới nhân viên, công nhân sẽ giúp cho thông báo thêm phần trang trọng và lịch sự hơn rất nhiều. Vieclam24.vn có sẵn các mẫu  để viết nội dung nghỉ Tết Dương 2023, mà bạn không cần phải tự tạo thông báo lịch nghỉ Tết. Dưới đây là các mẫu thông báo lịch nghỉ Tết Dương 2023.

Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương 2023

Dưới đây là một số mẫu thông báo nghỉ Tết Dương 2023 để các công ty, cơ quan đoàn thể sử dụng, viết nội dung thông báo nghỉ Tết.

1. Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương 2023 (thông báo cho CBCNV)

CÔNG TY……..  

Số:………   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 …….., ngày …… tháng ……. năm ………

                                                                                                               

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ

-Căn cứ vào Bộ luật Lao động nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ theo quy định của Công ty ……………………………..

– Căn cứ vào tình hình làm việc của nhân viên trong công ty.

Giám đốc Công ty ……… thông báo cho nghỉ toàn bộ cán bộ và nhân viên trong công ty như sau:
 

Điều 1: Nhân dịp …………………… , toàn thể cán bộ và  nhân viên công ty được nghỉ lễ theo quy định ngày …….. Toàn thể cán bộ và nhân viên công ty trở lại làm việc ngày …………………
 

Điều 2: Yêu cầu mỗi nhân viên phải dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc của mình và công ty trước kỳ nghỉ. tắt tất cả các máy móc thiết bị, khóa các cửa ra vào công ty tránh mất cắp hoặc gây cháy nổ. Nếu ai vi phạm làm hư hại thiết bị công ty sẽ phải đền bù và chịu kỷ luật theo quy định của công ty.
 

Điều 3: Mỗi trưởng phòng, trưởng ban cần có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi và thống kê công việc theo lịch trực đã đề ra và báo cáo lại cho Phòng Hành Chính nhân sự để chấm công cho ngày làm việc đó. Ngày trực đó sẽ được tính công và lương làm thêm theo đúng quy định.
 

Điều 4: Đề nghị các phòng ban có trách nhiệm thi hành tốt thông báo này.

Nơi nhận

– Các phòng, ban

– Toàn thể cán bộ, nhân viên

– Lưu VT

GIÁM ĐỐC

( ký và ghi rõ họ tên )

1. Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương 2023 (thông báo cho KHÁCH HÀNG)

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(V/v: Nghỉ Tết Dương lịch năm ….)

Kính gửi: Quý khách hàng, Quý đối tác……………………………….

Lời đầu tiên, Công ty ……… xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến Quý khách hàng, Quý đối tác đã luôn đồng hành cùng Công ty chúng tôi trong thời gian qua.

Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động của nước CHXHCN Việt Nam về nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm;

Căn cứ vào Quy định nghỉ Lễ của Công ty …………

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch trong thời gian nghỉ Lễ, Công ty ………… xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng, Quý đối tác lịch nghỉ Tết Dương lịch như sau:

Công ty ………… chính thức nghỉ Tết Dương lịch năm …. kể từ ngày ….. đến hết ngày …. Bắt đầu làm việc lại vào ngày …….

Trong thời gian nghỉ Lễ, nếu cần hỗ trợ Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline ……..

Kính chúc Quý khách hàng, Quý đối tác Công ty ……… cùng Gia đình năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Trân trọng./.

………., ngày … tháng … năm 2023
CÔNG TY ……………..……

(Ký và ghi rõ họ tên người đại diện)

3. Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương 2023 của trường học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC………….                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
Số: ………….                                                                …………., ngày ….tháng …..năm ….

THÔNG BÁO
Về việc thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2023
đối với giảng viên, học viên, sinh viên

Căn cứ Thông báo …………..ngày ….tháng ….năm …..của Trường ……….Thông báo thời gian nghỉ lễ và các hoạt động sự kiện trong năm 2023 tại Trường…………….

Nay, Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 đối với giảng viên, học viên, sinh viên như sau:

Giảng viên, học viên, sinh viên được nghỉ……………………………………………………………………..
Giảng viên, học viên, sinh viên quay trở lại Trường tiếp tục giảng dạy, học tập từ thứ…………
Đề nghị các Khoa, Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển, các Trung tâm thông báo đến giảng viên, học viên, sinh viên biết và thực hiện./.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button