Tin Tức

Đang nghỉ thai sản có được thưởng tết không?

Đang nghỉ thai sản có được thưởng tết không? Đó là câu hỏi của rất nhiều chị e thắc mắc. Chế độ thai sản là chế độ dành cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội và là người đang mang thai hoặc sinh con hoặc phải nuôi con. Chế độ này dành cho người lao động khi nghỉ thai sản vẫn được cơ quan bảo hiểm chi trả một khoản tiền hằng tháng trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định. Nhưng người lao động phải tham gia đủ thời gian bảo hiểm xã hội nhất định mới được hưởng chế độ này.

1. Đang nghỉ thai sản có được thưởng tết không?

Lương tháng thứ 13 là cách gọi tên một khoản tiền thưởng vào cuối năm (dương lịch, thường vào tháng 12), và được thoả thuận giữa công ty và người lao động. Vì lương tháng 13 không được quy định trong bất cứ văn bản pháp luật nào bắt buộc về khoản tiền này.

=> Lương tháng 13 phụ thuộc vào tình hình kinh doanh, chế độ đãi ngộ của công ty. Doanh nghiệp không bắt buộc phải trả lương tháng thứ 13 cho người lao động

=> Việc người nghỉ thai sản có được hưởng lương thứ 13 hay không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh – sản xuất của doanh nghiệp và kết quả làm việc của người lao động. Trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ hay người lao động không hoàn thành công việc thì nhiều khả năng sẽ không được nhận lương tháng thứ 13.

Bên cạnh đó, việc này còn phải xem xét nội dung hợp đồng lao động đã ký về việc thưởng tháng 13. Nếu như công ty người lao động làm việc không quy định về lương tháng 13 thì người lao động không được hưởng.

2. Chế độ thưởng Tết cho người nghỉ thai sản

Nghỉ thai sản có được hưởng lương tháng 13?

Thưởng Tết không phải là chế độ bắt buộc mà doanh nghiệp phải đảm bảo với người lao động, do người lao động và doanh nghiệp thương lượng trong hợp đồng lao động.

Nếu hai bên có thỏa thuận thì làm theo thỏa thuận, nếu không thỏa thuận thì phụ thuộc vào doanh thu cũng như chế độ đãi ngộ của công ty.

3. Thời gian nghỉ thai sản có được hưởng tiền thưởng lễ, tết?

Theo quy định tại điều 112 Bộ luật Lao động 2019, thời gian nghỉ tết là thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương của người lao động

=> Người nghỉ thai sản nếu nghỉ vào dịp tết thì vẫn được thanh toán tiền lương của những ngày này.

Nếu công ty có thưởng tết thì việc nhận tiền thưởng tết của người nghỉ lao động còn phụ thuộc vào hiệu quả làm việc, thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Pháp luật không cấm người nghỉ thai sản nhận tiền thưởng lễ.

4. Nghỉ thai sản có được hưởng ngày nghỉ lễ không

Theo quy định tại khoản 7 điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Thời gian hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Do đó nếu người lao động nghỉ thai sản vào ngày tết, ngày lễ thì sẽ không được nghỉ bù những ngày này.

Theo điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng thai sản được quy định như sau:

  • Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
  • Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

5. Lao động nam có được nghỉ thai sản?

Lao động nam được nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 2, 3 điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Như vậy theo quy định của pháp luật mới thì chồng có vợ sinh con cũng được nghỉ thai sản theo chế độ như trên. Điều này phù hợp với việc chồng có nghĩa vụ chăm sóc vợ và con cái. Không những vậy thời gian nghỉ thai sản của người chồng vẫn được tính vào thời gian làm việc nhưng khoản tiền mà người lao động nghỉ được trả sẽ do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả cho số ngày nghỉ này, người sử dụng không cần trả cho người lao động.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button