Tin Tức

Cập nhật thông tin MST thu nhập cá nhân khi đổi sang CCCD

Cập nhật thông tin MST thu nhập cá nhân khi đổi sang CCCD.  Khi người lao động thay đổi từ Chứng mình nhân dân sang Căn cước công dân thì phải cập nhật thông tin cho cơ quan thuế. Hiện nay người nộp thuế đã có thể làm trực tiếp trên phần mềm HTKK và thông tin thay đổi được cập nhật nhanh chóng lên website của cơ quan thuế.

Tại Khoản 2, 3 Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019 quy định:

Điều 36. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

3. Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi; tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.”

Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế trong trường hợp người nộp thuế thay đổi từ CMND 9 số sang CCCD gắn chíp như sau:

1.Trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập

– Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó);

– Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc;

– Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT hoặc mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

2. Trường hợp nộp trực tiếp tại cơ quan thuế

– Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;

– Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế; đồng thời, ban hành Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế đã cập nhật thông tin thay đổi.

Lưu ý: Những trường hợp đổi từ CMND sang CCCD gắn chíp thì không phải thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Khi cá nhân thay đổi từ CMND sang CCCD gắn chíp xảy ra vấn đề chứng minh thư đã dùng để đăng ký Mã số thuế cá nhân ban đầu phải cập nhật lại sang số CCCD mới. Cá nhân có thể tự làm thông báo thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế hoặc làm thay đổi thông qua tổ chức chi trả thu nhập nơi đang làm việc.

Cách 1: Người nộp thuế tự thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế

3. Các bước cập nhật lại thông tin mã số thuế cá nhân như sau:

Cách 1: Người nộp thuế kê khai theo mẫu 08-MST rồi mang ra Chi cục thuế tại nơi cư trú hoặc Cơ quan thuế đang quản lý cơ quan cá nhân đang làm việc để thay đổi.(Hoặc đi ra cơ quan thuế để được hướng dẫn trực tiếp)

TẢI MẪU 08-MST TẠI ĐÂY: 

Cách kê khai mẫu 08-MST: Điền các thông tin: Người nộp thuế, MST, địa chỉ, thông tin CMT cũ và thẻ CCCD mới tương ứng như dưới đây.

Sau khi khai xong mẫu 08-MST thì nộp cho cơ quan thuế quản lý là xong.

Cách 2: Người nộp thuế thông qua tổ chức chi trả thu nhập để thay đổi

Đăng nhập vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/ của Công ty sau đó vào bấm vào “Đăng ký thuế” và “  05-ĐK-TH-TCT như sau:

CMND sang CCCD gắn chíp

CMND sang CCCD gắn chíp

Sau khi kê khai các thông tin mới xong ấn hoàn thành kê khai và ký số để nộp.

Sau khi nộp xong gửi kèm bản sao không yêu cầu chứng thực CCCD đến cơ quan thuế quản lý của Công ty.

Nhập yêu cầu từ hệ thống, sau đó bấm Tra cứu là hoàn tất việc cập nhật thông tin thay đổi thành công.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button