Khám phá

Học tiếng anh cùng MOMO có đáp án

Học tiếng anh cùng MOMO có đáp án 09/01/2023 trong thi trường học Heo đất luôn được cập nhật liên tục bên cạnh Đáp án cho Heo đi học, đi thi hàng ngày, Đáp án Trường học Heo đất hôm nay. Hãy tham khảo đáp án tiếng anh Heo đất, đáp án trường học heo đất tiếng Anh để kiếm thêm heo vàng, lương thực và nhiều phần quà hấp dẫn đến từ Ví MoMo nhé!

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo Tháng 1 /2023 diễn ra từ 01/01/2022 – 31/01/2022 với tổng 93 câu hỏi. Mỗi thử thách có 3 câu hỏi, không giới hạn thời gian trả lời. Trả lời đúng được ngay 1 Heo vàng. Bạn hãy vào trang vieclam24.vn để cập nhật đáp án tiếng Anh cùng heo, đáp án học từ mới cùng Heo chính xác.

1. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo tháng 1/2023

*Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 9 ngày 9/1: 1C-2A-3A

1. Phần (y) của từ nào sau đây có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

C. t(y)pical

2. Điền từ thích hợp: “Our country is rich in […] resources.”

A. natural

3. Từ nào sau đây chỉ một loại hoa?

A. peony

*Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 8 ngày 8/1: 1A-2B-3B

1. Từ nào sau đây thích hợp để miêu tả hình ảnh trên:

A. dandelion

2. Từ nào sau đây có nghĩa là “vui mừng khôn xiết”?

B. overjoyed

3. Điền 1 chữ cái thích hợp để tạo thành từ đúng

B. L

*Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 7 ngày 7/1: 1B-2B-3A

1. Điền 1 chữ cái thích hợp để tạo thành từ đúng: _OAS_ER

B. T

2. Bỏ một chữ cái để được từ đúng: TROAD (con cóc)

B. R

3. Cụm từ nào sau đây đồng nghĩa với cụm từ “free time”?

A. spare time

*Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 6 ngày 6/1: 1A-2A-3C

1. Từ nào thích hợp để miêu tả hình ảnh:

A. coriander

2. “Bungalow” là từ dùng để chỉ căn nhà gỗ có mấy tầng?

A. 1 tầng

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “mái hiên”

C. porch

*Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 5 ngày 5/1: 1C-2B-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “chạy nhốn nháo”?

C. scurry

2. Điền từ thích hợp: “She is still looking […] a new job.”

B. for

3. Điền từ thích hợp: “He was the […] of the school after winning the contest.”

B. pride

*Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 4 ngày 4/1: 1B-2A-3C

1. Từ nào sau đây trái nghĩa với từ “simple”?

B. complex

2. Điền từ thích hợp: “In the areas affected by […], there is not enough water for people’s need.”

A. drought

3. Sắp xếp các từ/ cụm từ sau để tạo thành câu đúng: The kitchen/ big as/ isn’t as/ living-room./ the

C. The kitchen isn’t as big as the living-room.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 3 ngày 3/1: 1B-2A-3C

1. Điền MỘT chữ cái vào tất cả các chỗ trống để tạo thành từ đúng: C_M_T_RY (nghĩa trang)

B. E

2. Từ nào sau đây có nghĩa là “thưa thớt”?

A. sparse

3. Từ nào thích hợp để miêu tả hình ảnh:

C. jackfruit

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 2 ngày 2/1: 1A-2B-3C

1. Từ nào sau đây chỉ một bộ phận nằm trên phần bàn tay của người?

A. palm

2. Từ nào sau đây có nghĩa là “lưu loát”?

B. fluent

3. Từ nào sau đây chỉ một loại trái cây?

C. lychee

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 1 ngày 1/1: 1B-2A-3A

1. Nếu DUCK = DUCKLING, OWL = OWLET, DOG = PUPPY thì PIG = ?

B. PIGLET

2. Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống để miêu tả hình ảnh trên: S_INACH

A. P

3. Từ nào sau đây chỉ một loại cây thường được dùng làm gia vị?

A. fennel

2. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo Tháng 12/2022

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 31 ngày 31/12: 1C-2B-3C

1. Sắp xếp các chữ cái sau để tạo thành từ đúng: R R O W A (Mũi tên)

C. arrow

2. Điền từ thích hợp: “We often use […] to search for meaning of new words”

B. dictionary

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “cái kem”?

C. ice-cream

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 30 ngày 30/12: 1B-2B-3A

1. Điền MỘT chữ cái vào các chỗ trống để tạo thành từ đúng: A_ _ LAUSE (sự hoan nghênh)

B. P

2. Cụm từ nào sau đây có nghĩa là “sự biểu diễn trực tiếp”?

B. live performance

3. Điền từ thích hợp: “A lot of money were […] in that bank two years ago.”

A. stolen

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 29 ngày 29/12: 1B-2C-3A

1. Which liquid is used to put on a brush to clean your teeth?

B. toothpaste

2. What do we call the day which is 2 days after the day before yesterday?

C. Today

3. Từ nào sau đây chỉ một bộ phận trên cơ thể người?

A. forehead

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 28 ngày 28/12: 1B-2C-3B

1. Từ nào trong tiếng Anh chỉ hành động giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn?

B. Philanthropy

2. “Social work” là từ chỉ ngành nào?

C. Công tác xã hội

3. Cần thêm chữ cái nào để hoàn thành từ: S/P/O/N/S/R (nhà tài trợ)

B. O

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 27 ngày 27/12: 1C-2B-3C

1. Hoàn thành câu sau: “She stays […] even in the worst situations.” (Cô ấy luôn bình tĩnh ngay cả trong những tình huống tồi tệ nhất).

C. Calm

2. Từ “empathy” có nghĩa là gì?

B. Sự đồng cảm

3. Hoàn thành đoạn hội thoại giao tiếp sau: (A) “Oh my God! I have a lot of things to do. I’m tired…” (B) […]?

C. You should take a break

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 26 ngày 26/12: 1C-2B-3A

1. Bỏ MỘT chữ cái để được từ đúng: A/T/O/M/I (nguyên tử)?

C. I

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “cuộc thí nghiệm, cuộc thử nghiệm”?

B. Experiment

3. Từ “measure” có một nét nghĩa tiếng Việt nào?

A. Sự đo lường

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 25 ngày 25/12: 1A-2B-3A

1. “Blizzard” là từ chỉ hiện tượng thời tiết nào sau đây?

A. Bão tuyết

2. Hoàn thành đoạn hội thoại giao tiếp sau:(A) […] – (B) It’s sunny.?

B. How’s the weather?

3. Cụm từ “northeast monsoon” có thể hiểu theo nghĩa tiếng Việt là gì?

A. Gió mùa Đông Bắc

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 24 ngày 24/12: 1A-2B-3C

1. Từ nào sau đây trong tiếng Anh dùng để chỉ những cột mốc quan trọng, cột mốc lịch sử?

A. Milestone

2. Trong cụm từ “General Võ Nguyên Giáp”, từ “General” ở đây được hiểu là gì?

B. Đại tướng

3. What do we call a person who attacks and robs ships at sea?

C. Pirate

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 23 ngày 23/12: 1A-2C-3B

1. “Classical music” là từ chỉ thể loại nhạc nào?

A. Nhạc cổ điển

2. Chọn từ phù hợp với hình ảnh sau?

C. Concert

3. Từ “folk” trong các cụm từ như “folk tales” hay “folk music” có nghĩa là gì?

B. Dân gian

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 22 ngày 22/12: 1A-2C-3B

1. Dịch nghĩa tiếng Việt câu sau: “My hobby is building dollhouses”?

A. Sở thích của tôi là xây nhà búp bê

2. Hoàn thành cụm từ sau: “[…] jogging”? (chạy bộ)

C. go

3. Trong câu sau: “My mom enjoys doing yoga to keep fit”, cụm từ “keep fit” có nghĩa là gì?

B. Giữ dáng

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 21 ngày 21/12: 1C-2A-3B

1. Hoàn thành câu sau: “It is a […] shopping bag.” (Đây là một túi mua sắm có thể tái sử dụng)

A. reusable

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “rừng mưa nhiệt đới”?

A. Rainforest

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “hữu cơ”?

B. Organic

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 20 ngày 20/12: 1A-2C-3B

1. Hoàn thành câu sau: “On New Year’s Eve, thousands of people gather on Dinh Tien Hoang Street to […] fireworks (Vào đêm Giao thừa, hàng ngàn người tụ tập ở đường Đinh Tiên Hoàng để xem pháo hoa)

A. watch

2. Điều nào sau đây đúng với câu sau: “In Japan, at midnight on December 31, all temples in the country ring their bell 108 times.”?

C. Chùa ở Nhật sẽ rung 108 tiếng chuông đêm giao thừa

3. Trong câu: “It may not be easy to find accommodation at reasonable prices, especially in holiday season”, cụm từ “reasonable prices” có thể hiểu là gì?

B. Mức giá hợp lý

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 19 ngày 19/12: 1B-2A-3B

1. “Townhouse” là từ chỉ loại nhà nào?

B. Nhà phố

2. Chọn từ phù hợp với hình ảnh sau?

A. Chest of drawers

3. “Mail shot” hay “Letterbox” là từ chỉ thứ gì thường được đặt trước cửa nhà?

B. Hộp thư

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 18 ngày 18/12: 1B-2B-3C

1. “Cheek” là từ chỉ bộ phận nào trên cơ thể người?

B. Má

2. Điền từ còn thiếu để hoàn thành câu sau: “About 99% of the body’s calcium is stored in […].” (Khoảng 99% lượng canxi trong cơ thể có trong xương)

B. bones

3. Sắp xếp các chữ cái sau để được từ đúng: F/H/A/O/E/R/E/D

C. Forehead

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 17 ngày 17/12: 1A-2B-3C

1. Bỏ MỘT chữ cái để được từ đúng: S/P/A/C/E/Y/C/R/A/F/T (Tàu vũ trụ)?

A. Y

2. What is this?

B. Satellite

3. What do we call a person who travels and works in space?

C. Astronaut

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 16 ngày 16/12: 1B-2A-3C

1. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “On 15/11/2022, the world’s […] is projected to reach 8 billion people” (Vào ngày 15/11/2022, dân số thế giới được dự báo sẽ chạm mốc 8 tỉ người”.

B. population

2. Từ “Time zone” có nghĩa tiếng Việt là gì?

A. Múi giờ

3. Từ nào có nghĩa tiếng Việt là “tập bản đồ”?

C. Atlas

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 15 ngày 15/12: 1A-2B-3C

1. Trong tít báo “Da Lat to install more traffic lights for congestion relief”, để làm giảm tình trạng ùn tắc giao thông, Đà Lạt đã làm gì?

A. Lắp thêm đèn giao thông

2. Hoàn thành đoạn hội thoại giao tiếp sau: (A) “Did you hear about the earthquake in Japan last night?” (B) …

B. Yep, I saw it on TV.

3. Trong tít báo “Vietnam’s fertilizer exports to exceed $1billion this year”, ngành xuất khẩu gì của Việt Nam dự kiến sẽ đạt mốc 1 tỷ đô la Mỹ vào năm nay?

C. Phân bón

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 14 ngày 14/12: 1B-2B-3C

1. Từ nào sau đây dùng để chỉ các trò chơi ô chữ?

B. Crossword

2. Trong tên bộ phim nổi tiếng “The Queen’s Gambit”, “Queen” ở đây là từ chỉ một quân cờ trong cờ vua. Đó là quân cờ nào?

B. Quân Hậu

3. “Trivia game” là từ dùng để chỉ các trò chơi thể loại nào?

C. Đố vui

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 13 ngày 13/12: 1B-2C-3A

1. Từ “pale” có nét nghĩa tiếng Việt nào sau đây?

B. Nhợt nhạt

2. Hành động này trong tiếng Anh gọi là gì?

C. Shout

3. Trong giao tiếp hàng ngày, khi một người nói “Wassup?” thì ta hiểu họ đang nói là?

A. What’s up?

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 12 ngày 12/12: 1C-2B-3C

1. Ngày thứ bảy và chủ nhật được gọi chung là những ngày cuối tuần. Vậy ngày cuối tuần trong tiếng Anh gọi là gì?

C. Weekend

2. Thành ngữ tiếng Anh “Turn back the hands of time” có nghĩa là “trở về […]”?

B. Quá khứ

3. Từ “leap year” có nghĩa tiếng Việt là gì?

C. Năm nhuận

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 11 ngày 11/12: 1C-2A-3B

1. “Waitress” là từ dùng để chỉ những người phụ nữ làm công việc gì?

C. Bồi bàn

2. “Real estate agent” là từ dùng để chỉ những người làm công việc tư vấn […]?

A. Bất động sản

3. Trong các từ sau đây, từ nào dùng để chỉ công việc toàn thời gian?

B. Full-time job

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 10 ngày 10/12: 1B-2C-3B

1. Trong các trận đấu, chúng ta thường thấy có kí hiệu “vs”, ví dụ “Manchester United vs Liverpool”. Vậy “vs” ở đây là viết tắt của từ nào?

B. Versus

2. Thông thường trong các giải đấu thể thao, “quarter-final” là từ dùng để chỉ vòng thi đấu nào?

C. Vòng tứ kết

3. Điền từ còn thiếu: “I […] gymnastics after school on Fridays”. (Tôi tập thể dục vào thứ 6 hàng tuần)?

B. do

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 9 ngày 9/12: 1C-2B-3C

1. Từ “tyre” hay “tire” có nghĩa tiếng Việt là gì?

C. Lốp xe

2. Ở nước ngoài, các biển báo giao thông có chữ “Speed limit” có nội dung là gì?

B. Giới hạn tốc độ

3. Từ “drink-driving” dùng để chỉ hành động lái xe sau khi làm gì – điều này bị cấm trong Luật Giao thông ở nhiều quốc gia trên thế giới?

C. Uống rượu bia

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 8 ngày 8/12: 1B-2A-3C

1. Từ “supper” ĐỒNG NGHĨA với từ nào sau đây?

B. Dinner

2. What food is it?

A. Waffle

3. “Milkshake” là từ chỉ loại đồ uống nào sau đây?

C. Sữa lắc

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 7 ngày 7/12: 1C-2B-3A

1. What are these?

C. Speakers

2. Trong các từ sau đây, từ nào có nghĩa là “máy in”?

B. Printer

3. Trong tin học, từ “hack” có nghĩa là gì?

A. Xâm nhập

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 6 ngày 6/12: 1A-2B-3C

1. “Iceberg” là từ tiếng Anh chỉ gì?

A. Tảng băng trôi

2. Từ nào sau đây có nghĩa nghĩa tiếng Việt là “đồi”?

B. Hill

3. “Sand dune” là từ tiếng Anh chỉ gì?

C. Cồn cát, đụn cát

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 5 ngày 5/12: 1B-2C-3C

1. Which of the following words means “not married, or not having a romantic relationship with someone”?

B. Single

2. Từ nào dùng để chỉ “chồng chưa cưới, vị hôn phu”?

C. Fiancé

3. “Father-in-law” là từ KHÔNG dùng để chỉ ai trong gia đình?

C. Em chồng

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 4 ngày 4/12: 1B-2A-3B

1. Từ “Size” có nghĩa tiếng Việt là gì?

B. Kích thước

2. What is this?

A. Washbasin

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “cái cân”?

B. Scales

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 3 ngày 3/12: 1A-2B-3B

1. Từ nào sau đây có một nét nghĩa tiếng Việt là “lý do”?

A. Reason

2. Từ nào sau đây có nghĩa là “bằng chứng, chứng cớ”?

B. Evidence

3. Trong các từ sau đây, từ nào chỉ người thẩm phán (quan tòa) trong một phiên tòa?

B. Judge

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 2 ngày 2/12: 1B-2A-3B

1. Trong câu “She returned her library book”, từ “return” ở đây có thể hiểu theo nghĩa là gì?

B. Trả lại

2. Từ “comic” dùng để chỉ ấn phẩm xuất bản nào sau đây?

A. Truyện tranh

3. Từ “fiction” dùng để chỉ các tác phẩm văn học có đặc điểm nào sau đây?

B. Có tính hư cấu

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 1 ngày 1/12: 1C-2B-3C

1. Dựa theo nội dung sau đây “The 6th Hanoi International Film Festival will showcase 123 films from 50 countries and territories between Nov. 8-12.”, thông tin nào sau đây KHÔNG ĐÚNG?

C. Liên hoan phim diễn ra từ tháng 8 đến tháng 12

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sân khấu”?

B. Stage

3. “Sci-fi” là từ dùng để chỉ thể loại phim nào?

C. Khoa học viễn tưởng

3. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo Tháng 11/2022

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 30 ngày 30/11: 1B-2C-3B

1. Hoàn thành đoạn hội thoại sau: (A) Please give me your ID card for an identity check. (B) …

B. Here you are

2. Hoàn thành đoạn hội thoại sau: (A) Why did you turn the air conditioner on? (B) …

C. It’s a little hot in here.

3. Hoàn thành đoạn hội thoại sau: (A) … (B) …The vase is broken

B. What’s the matter?

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 29 ngày 29/11: 1C-2B-3A

1. Cần bỏ chữ cái nào trong dãy chữ cái sau đây để được từ đúng: C/H/A/P/T/E/R – Chương (sách)?

C. Không cần bỏ chữ cái nào

2. Hoàn thành đoạn hội thoại sau: (A) My radio doesn’t work. What should I do? (B) …

B. Please have it repaired

3. Hoàn thành đoạn hội thoại sau: (A) Can you tell me the way to the nearest bookstore? (B) …

A. Turn right, then go straight.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 28 ngày 28/11: 1A-2B-3A

1. Từ có nghĩa nào sau đây có thể tạo từ trong các hữ cái sau: X/I/M/E?

A. Mix

2. Trong câu “I found a great website on the Net”, từ “the Net” ở đây có thể hiểu là:

B. Mạng Internet

3. Trong giao tiếp, người bản xứ thường có xu hướng nói chuyện bằng các từ tắt. Ví dụ “wanna” thì hiểu là “want to”, “gonna” thì hiểu là “going to”. Vậy khi người bản xứ nói từ “gimme” thì ta hiểu như thế nào?

A. give me

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 27 ngày 27/11: 1B-2C-3B

1. Trong cụm từ “Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in The United States of America”, từ “Embassy” có nghĩa là gì?

B. Đại sứ quán

2. Trong tít báo “Vietnam should declare Covid is over: doctor”, quan điểm của bác sĩ ở đây là gì?

C. Việt Nam nên công bố hết dịch Covid

3. Từ “insurance” có một nét nghĩa tiếng Việt nào sau đây?

B. Sự bảo hiểm

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 26 ngày 26/11: 1A-2B-3C

1. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành câu: “Her elder brother filled in his medical […]” (Anh trai cô ấy đã điền vào đơn y tế)?

A. form

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “mùa thu hoạch”?

B. Harvest time

3. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: “Thanks to social network, we can have […] to the latest news in the world”.

C. access

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 25 ngày 25/11: 1C-2B-3C

1. Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

C. o(f)

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “phép xã giao, nghi lễ, nghi thức”?

B. Etiquette

3. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành câu: “Beethoven […] a lot of songs.” (Beethoven đã từng sáng tác rất nhiều bài hát).

C.composed

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 24 ngày 24/11: 1A-2B-3B

1. Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

A. develop(ed)

2. Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

B. s(ure)

3. Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

B. re(c)eive

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 23 ngày 23/11: 1B-2B-3C

1. Từ “cà ri” trong tiếng Việt có cùng nghĩa với từ tiếng Anh nào sau đây?

B. Curry

2. Đâu là một nét nghĩa tiếng Việt của từ “example”?

B. Ví dụ

3. Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

C. mu(s)ic

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 22 ngày 22/11: 1B-2C-3A

1. Bỏ MỘT chữ cái để được từ có nghĩa: C/A/T/H/Y/E/D/R/A/L (Nhà thờ lớn)?

B. Y

2. Trong các cụm từ “Business class”, “First class”, “Economy class” trên các vé máy bay, từ “class” trong ngữ cảnh này được hiểu là gì?

C. Hạng

3. Trong các trò chơi truyền hình dạng đố vui bằng tiếng Anh, khi người dẫn chương trình nói “That is correct”, có nghĩa là câu trả lời của người chơi:

A. Chính xác

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 21 ngày 21/11: 1B-2A-3A

1. Khi mua đồ ở các quán ăn/quán cafe, những hóa đơn có đề chữ “take-away” có nghĩa là khách hàng:

B. Mua mang về

2. Tìm một từ bắt đầu bằng chữ “B” và kết thúc bằng chữ “T” có nghĩa là “rực rỡ, tài giỏi, lỗi lạc”?

A. Brilliant

3. Tiền tố nào sau đây có thể thêm vào để hoàn thành các từ sau: … toon (hoạt hình), …pet (thảm), …rot (cà rốt)?

A. car

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 20 ngày 20/11: 1B-2A-3B

1. “Fillet” là từ trong tiếng Anh để chỉ các loại thịt, cá có đặc điểm nào?

B. Không xương

2. “Vietnamese Women’s Day” là cách gọi tiếng Anh của ngày đặc biệt nào ở Việt Nam?

A. Ngày phụ nữ Việt Nam

3. Điền từ còn thiếu vào câu sau: “I like to […] in the morning when the sun is not so hot” (Tôi thích tắm nắng vào buổi sáng khi trời không quá nóng)

B. sunbathe

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 19 ngày 19/11: 1C-2B-3A

1. Đâu là một trong những nét nghĩa tiếng Việt của từ “signature”?

C. Chữ ký

2. Chủ đề của Ngày lương thực Thế giới 2022 là “Leave noone behind” có nghĩa tiếng Việt là gì?

B. Không để ai bị bỏ lại phía sau

3. “Stranger” là từ tiếng Anh chỉ gì?

A. Người lạ

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 18 ngày 18/11: 1A-2B-3B

1. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành câu: “It is called the Elephant room .. there is a big elephant on the wall”. (Nó được gọi là phòng Voi bởi vì có một con voi lớn ở trên tường)

A. because

2. Hoàn thành đoạn hội thoại sau: (A) What is tofu? (B) It’s a […] from soybeans.

B. product

3. Abalone” là từ tiếng Anh dùng để chỉ loại hải sản nào?

B. Bào ngư

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 17 ngày 17/11: 1C-2A-3B

1. Từ nào sau đây ĐỒNG NGHĨA với từ “reward” (phần thưởng)?

C. Prize

2. Từ nào sau đây có cách phát âm phần trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

A. fing(e)r

3. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về câu sau: “The ancient town of Hoi An lies on the Thu Bon River, more than 30 kilometers to the south of Da Nang.”?

B. Hội An cách Đà Nẵng 30km về phía Nam.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 16 ngày 16/11: 1A-2A-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “công khai”?

A. Public

2. Thành ngữ tiếng Anh “as easy as pie” có nghĩa tương đồng với tục ngữ nào sau đây trong tiếng Việt?

A. Dễ như ăn cháo

3. Sắp xếp các chữ cái sau để được một từ có nghĩa: P/O/N/E/P/O/S/T (hoãn lại, trì hoãn)

B. Postpone

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 15 ngày 15/11: 1C-2B-3C

1. Đáp án nào sau đây KHÔNG thể điền vào chỗ trống để tạo ra một từ có nghĩa: let…

C. rary

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “râu mép, ria”?

B. Moustache

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “tiền tiêu vặt”?

C. Pocket money

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 14 ngày 14/11: 1B-2C-3A

1. Từ tiếng Anh nào sau đây có từ tương ứng trong tiếng Việt là “si-rô”?

B. Syrup

2. Trong các từ sau đây, từ nào KHÔNG tồn tại trong tiếng Anh?

C. Hopeiness

3. Điền giới từ phù hợp để hoàn thành câu giao tiếp sau: Keep […] the good work! (Cứ làm tốt như vậy nhé!)

A. up

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 13 ngày 13/11: 1B-2C-3A

1. Trong cụm từ ” human rights” (quyền con người), từ nào có nghĩa là “quyền”?

B. Rights

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “hy sinh”?

C. Sacrifice

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 12 ngày 12/11: 1A-2B-3C

1. Từ nào sau đây đồng nghĩa với từ “lawyer”?

A. attorney

2. Điền từ thích hợp:”[…] it was sunny, it was quite a cold day.”

B. Although

3. Bỏ MỘT chữ cái để được tên một loại quả: K/I/W/I/E?

C. E

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 11 ngày 11/11: 1A-2C-3B

1. Từ nào sau đây thích hợp để miêu tả hình ảnh trên:

A. sailboat

2. Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống để tạo thành từ đúng: S_ULPTURE (nghệ thuật điêu khắc)

C. C

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “nhà đầu tư”?

B. investor

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 10 ngày 10/11: 1B-2B-3B

1. Chọn câu trả lời thích hợp cho câu hỏi sau: “How tall are you”?

B. I’m 165 centimeters tall.

2. Điền từ thích hợp: “She often works 8 hours … day.”

B. a

3. Điền 1 chữ cái còn thiếu vào chỗ trống thành từ miêu tả vật này: H_LICOPT_R (Máy bay trực thăng)

B. E

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 09 ngày 09/11: 1C-2A-3A

1. “Pistachio” là từ tiếng Anh dùng để chỉ loại hạt nào?

C. Hạt dẻ cười

2. Từ nào sau đây không dùng để chỉ một loại thịt?

A. kidney

3. Từ nào sau đây dùng để chỉ một nội tạng trong cơ thể?

A. lung

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 08 ngày 08/11: 1B-2A-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “tình bạn”?

B. friendship

2. Điền từ thích hợp: “A doctor usually works in the […].”?

A. hospital

3. Từ nào thích hợp để miêu tả hình ảnh trên

A. kettle

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 07 ngày 07/11: 1B-2C-3C

1. Từ nào sau đây trái nghĩa với từ “loud”?

B. quiet

2. Từ nào thích hợp để miêu tả phần được khoanh đỏ hình ảnh trên?

C. chimney

3. Sắp xếp các từ/ cụm từ sau để tạo thành câu đúng: You/ a little/ before sleeping./ hot milk/ should/ drink

C. You should drink a little hot milk before sleeping.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 05 ngày 05/11: 1B-2A-3A

1. Tìm phần bị sai trong câu sau: “If you don’t feel well, you ought to not go to school today”?

B. ought to not

2. Điền MỘT chữ cái vào tất cả các chỗ trống để tạo thành tên của một loài động vật: MACK_R_L

A. E

3. Từ nào sau đây chỉ một hiện tượng thời tiết?

A. drizzle

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 04 ngày 04/11: 1A-2C-3A

1. Điền từ thích hợp: “Our life is much better with the help of modern […]”?

A. equipment

2. Điền từ thích hợp: “You made a wise […] when you chose to study English.”

C. decision

3. Tìm phần bị sai trong câu sau: “Why you call me too late last night?”.

A. Why you

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 03 ngày 03/11: 1C-2B-3C

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “người nước ngoài”?

C. foreigner

2. Điền từ thích hợp: “The […] of atom bomb is very terrible.”

B. destruction

3. Điền các từ thích hợp vào các chỗ trống: “Mozart was born […] Salzburg […] 1756”.

C. in – in

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 02 ngày 02/11: 1A-2B-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “vải phủ bàn”?

A. tablecloth

2. Từ nào sau đây không chỉ một loại rau củ?

B. Guava

3. Phần (ou) trong từ nào có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

A. nerv(ou)s

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 01 ngày 01/11: 1C-2A-3B

1. Chữ (s) trong từ nào sau đây có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

C. bu(s)iness

2. Điền 1 chữ cái còn thiếu vào chỗ trống, thành từ miêu tả vật này:

A. R

3. Từ nào sau đây chỉ một nghề nghiệp?

B. artisan

4. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo Tháng 10/2022

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 31 ngày 31/10: 1B-2A-3C

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “hạt giống”?

B. Seed

2. Đâu là một trong những nét nghĩa tiếng Việt của từ “war”?

A. Chiến tranh

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “con chuồn chuồn”?

C. Dragonfly

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 30 ngày 30/10: 1C-2B-3C

1. Từ nào thích hợp để miêu tả loại quả trong hình?

C. Peach

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “bưu kiện, bưu phẩm”?

B. Parcel

3. Mermaid là từ tiếng Anh chỉ gì?

C. Nàng tiên cá

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 29 ngày 29/10: 1A-2A-3C

1. Ngoài ý nghĩa là “tốt, giỏi”, từ nào sau đây có một nét nghĩa tiếng Việt là “giếng nước”?

A. Well

2. Bỏ MỘT chữ cái để được từ đúng: S/U/P/E/R/H/E/R/O/N (siêu anh hùng)?

A. N

3. Từ nào trong câu sau bị sai: “Ha Long Bay is a famous tourist attracted”.

C. Attracted

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 28 ngày 28/10: 1B-2C-3B

1. Tìm một từ bắt đầu bằng chữ “D” và kết thúc bằng chữ “N”, có nghĩa tiếng Việt là “sự trao đổi, sự tranh luận”?

B. Discussion

2. Sắp xếp các chữ cái sau thành từ đúng: Z/C/O/Y (ấm cúng)

C. Cozy

3. Trong các từ sau đây, từ nào có nghĩa tiếng Việt là “đối thủ”?

B. Opponent

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 27 ngày 27/10: 1A-2B-3C

1. What is this?

A. fire extinguisher

2. Từ “evacuation” có một nét nghĩa tiếng Việt nào sau đây?

B. Sự sơ tán

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “hàng xóm, láng giềng”?

C. Neighbourhood

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 26 ngày 26/10: 1B-2C-3B

1. Fill in the blank: Your father’s mother is your […]?

B. grandma

2. Điền từ còn thiếu để hoàn thành câu sau cho đúng ngữ pháp: “I can’t find my toys. I don’t know where ___ are.”

C. they

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “lịch sự, lễ phép”?

B. polite

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 25 ngày 25/10: 1A-2B-3B

1. Chọn câu trả lời phù hợp với tình huống giao tiếp sau: “Can you give me a hand?”

A. No problem.

2. Chọn câu trả lời phù hợp với tình huống giao tiếp sau: “We should use paper bags instead of plasstic bags”.

B. I completely agree.

3. Nếu một người nói thời gian là “sixten to eight p.m.” thì có nghĩa là mấy giờ?

B. 19 giờ 44 phút

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 24 ngày 24/10: 1B-2C-3A

1. Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁc với các từ còn lại?

B. sm(a)ll

2. Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

C. fl(o)wer

3. Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với từ còn lại?

A. n(e)xt

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 23 ngày 23/10: 1A-2C-3A

1. Đâu là một nét nghĩa tiếng Việt của từ “parrot”?

A. Con vẹt

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “nhựa”?

C. Plastic

3. Từ nào sau đây có một nét nghĩa tiếng Việt là “Cuộc đua”?

A. Race

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 22 ngày 22/10: 1B-2C-3B

1. “Hanoi’s Old Quarter” là tên tiếng Anh của khu vực nào tại Hà Nội?

B. Phố cổ Hà Nội

2. Sắp xếp các chữ cái sau đây để được một từ có nghĩa: W/I/D/E/S/A/L/K (Vỉa hè)?

C. Sidewalk

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sự đoàn tụ”, “sự sum họp”?

B. Reunion

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 21 ngày 21/10: 1B-2C-3A

1. Trong cụm viết tắt của thuật ngữ kinh tế “GDP”, viết đẩy đủ là “Gross domestic product”, từ “product” ở đây có nghĩa tiếng Việt là gì?

B. Sản phẩm

2. Từ “greenhouse” hay “glasshouse” dùng để chỉ loại nhà nào?

C. Nhà kính

3. Trong tít báo “One in five Vietnamese spend nine hour a day online”, cứ 1 người trong 5 người Việt thì họ dành bao nhiêu thời gian trực tuyến trên mạng?

A. 9

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 20 ngày 20/10: 1B-2C-3A

1. Trong các trường đại học, từ “dormitory” dùng để chỉ khu vực nào?

B. Kí túc xá

2. Từ “camcorder” ĐỒNG NGHĨA với từ nào sau đây?

C. Video camera

3. “Daughter-in-law” là từ chỉ nhân vật nào trong gia đình?

A. Con dâu

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 19 ngày 19/10: 1B-2C-3A

1. Trong cụm “an ordinary life”, từ “ordinary” có nghĩa là gì?

B. Bình thường

2. Trong các đáp án sau đây, đáp án nào khi ghép sau từ “pass” sẽ KHÔNG ra một từ có nghĩa?

C. tern

3. Từ nào sau đây là thích hợp nhất để miêu tả hành động trong ảnh?

A. sweep

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 18 ngày 18/10: 1A-2B-3C

1. Hãy dịch câu sau đây sang tiếng Việt: “They gave me two keys and neither worked.”

A. Họ đưa tôi 2 chìa khóa, và không có cái nào dùng được.

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “kho báu”?

B. Treasure

3. Từ nào sau đây có thể điền vào các chỗ trống, để được các từ tiếng Anh có nghĩa: …club, …life, …mare?

C. night

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 17 ngày 17/10: 1A-2B-3A

1. Đơn vị thể tích “lít” có cách viết như thế nào trong tiếng Anh?

A. Litre

2. Trong các chuyến bay, tùy vào từng hãng mà sẽ có quy định về trọng lượng của hành lý, như hành lý xách tay, kí gửi. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “hành lý xách tay”?

B. Hand luggage

3. Điền từ còn thiếu để hoàn thành mẫu câu giao tiếp sau: “Would you … if I called tomorrow?”

A. mind

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 16 ngày 16/10: 1A-2C-3B

1. Trong hai cụm từ “strawberry jam” và “trafic jam” thì từ “jam” nào có nghĩa là mứt?

A. strawberry jam

2. Trong các từ sau đây, từ nào KHÔNG có nghĩa?

C. Jemelry

3. Ngành IT có tên viết tắt là Information Techonology, trong đó Information có nghĩa tiếng Việt là gì?

B. Thông tin

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 15 ngày 15/10: 1B-2A-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “khu vực”?

B. Zone

2. Trong tít báo: “Vietnam put four past Singapore in friendly match”, cụm “friendly match” có nghĩa là gì?

A. Trận đấu giao hữu

3. Trong tít báo “Cold wave to hit northern Vietnam”, không khí lạnh sẽ di chuyển tới miền nào của nước ta?

A. Miền Bắc

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 14 ngày 14/10: 1B-2A-3C

1. Trong thực đơn nhà hàng, nếu các món ăn nằm trong mục “Main course” thì có nghĩa là các món ăn này là món gì?

B. Món chính

2. “Elementary school” là từ tiếng Anh dùng để chỉ loại trường nào?

A. Trường tiểu học

3. Từ “Bankrupt” có nghĩa tiếng Việt là gì?

C. Phá sản

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 13 ngày 13/10: 1B-2A-3A

1. Từ “anniversary” có nghĩa tiếng Việt là gì?

B. Dịp kỉ niệm

2. Từ nào thích hợp nhất để miêu tả hình ảnh này:

A. honey

3. Khi nói cho người khác về địa chỉ thư điện tử (email) trong tiếng Anh, ta cần đọc dấu a còng (@) là gì?

A. at

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 12 ngày 12/10: 1A-2C-3A

1. Khi nói chuyện điện thoại, nếu tổng đài viên hỏi “How do you spell your name?”, bạn cần?

A. Đánh vần tên của mình

2. Trong câu sau đây: “Ryan is in Sa Pa. It is cloudy and windy. He is flying a kite in the garden.”, thời tiết ở Sa Pa có gì?

C. Mây và gió

3. Trong tên bộ phim “The Jungle Book”, từ “Jungle” có nghĩa tiếng Việt là gì?

A. Rừng

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 11 ngày 11/10: 1A-2C-3A

1. Từ nào sau đây chỉ một bộ phận trên cơ thể người?

A. Knee

2. Từ nào sau đây chỉ một loài động vật sống dưới nước?

C. Lobster

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “lạm dụng”?

A. abuse

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 10 ngày 10/10: 1A-2B-3C

1. Which flower is the symbol of Vietnam Airlines?

A. Lotus

2. Câu nào sau đây có hàm ý nôm na là “chúc may mắn”?

B. I wish you the best of luck

3. Điền MỘT chữ cái vào cả hai chỗ trống để được từ đúng: A_TE_Y (động mạch)

C. R

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 9 ngày 9/10: 1A-2B-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “đường chân trời”?

A. Horizon

2. Từ nào sau đây trái nghĩa với từ “bright”?

B. dark

3. Điền từ thích hợp: “Compost is a wonderful kind of natural […].”

A. fertilizer

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 8 ngày 8/10: 1C-2A-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “nước tăng lực”?

C. energy drink

2. Điền tên quốc gia thích hợp: “Mozart was born in […].”

A. Austria

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “cái gai”?

B. Thorn

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 7 ngày 7/10: 1B-2A-3B

1. Điền từ thích hợp: “You should go to the […] to buy some beef and vegetables.”

B. market

2. Điền từ thích hợp: “She is always worried about the […] of her family.”

A. safety

3. Điền từ thích hợp: “This river is very […] for swimmers.”

B. dangerous

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 6 ngày 6/10: 1C-2C-3B

1. Điền MỘT chữ cái vào các chỗ trống để tạo thành từ đúng: F_R N I T _ R E (đồ nội thất)

C. U

2. What is this?

C. Ferry

3. Chữ (y) trong từ nào sau đây có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

B. fr(y)

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 5 ngày 5/10: 1B-2B-3C

1. Điền từ thích hợp: “A child whose parents have died is called an […].”

B. orphan

2. Điền từ thích hợp: “I am […] sorry for this delay.”

B. extremely

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “di cư”?

C. emigrate

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 4 ngày 4/10: 1A-2B-3C

1. Phần (ow) trong từ nào sau đây có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

A. sh(ow)

2. Điền từ thích hợp: “[…] a letter from my old friend last week.”

B. received

3. Điền từ thích hợp: “She spends most of her free time […] volunteer work.”

C. doing

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 3 ngày 3/10: 1B-2C-3A

1. What is this?

B. Handkerchief

2. Chữ (a) ở trong từ nào có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

C. Classm(a)te

3. “Memory card” là tên tiếng Anh của thiết bị nào?

A. Thẻ nhớ

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 2 ngày 2/10: 1A-2B-3C

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “nghịch ngợm”?

A. naughty

2. Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu đúng: in/ East./ the/ The/ Sun/ rises

B. The Sun rises in the East

3. Điền từ thích hợp: “It is often […] in the summer.”

C. hot

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 1 ngày 1/10: 1C-2B-3C

1. Điền từ thích hợp: “The Earth is the […] where we live on.”

C. planet

2. Cụm từ “sense of humor” có nghĩa là gì?

B. khiếu hài hước

3. Điền từ thích hợp: “Mai has a lot of friends. She is very […]”

C. sociable

5. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo Tháng 9/2022

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 26 ngày 30/9: 1B-2A-3C

1. Chọn câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp: “Does your mother cook special foods on Tet holiday?”

B. Of course!

2. Chọn câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp: “How many cars do you have?”

A. I have five cars

3. Hãy dịch câu sau đây sang Tiếng Việt: “They are flying kites in the park.”

C. Họ đang thả diều ở công viên

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 25 ngày 29/9: 1B-2C-3A

1. Từ “airrcraft” ĐỒNG NGHĨA với từ nào sau đây?

B. Airplane

2. What do you call a person who plays the guitar?

C. Guitarist

3. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: “Pham Tuan was __ Vietnamese to fly in to space.” (Phạm Tuân đã là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ)

A. the first

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 24 ngày 28/9: 1A-2B-3A

1. Sắp xếp các chữ cái sau đây để được một từ có nghĩa: S/T/M/O/N/E/R (quái vật)

A. Monster

2. Know your value, wear your crown, write your own story. Trong câu trên, từ nào có nghĩa tiếng Việt là “giá trị”?

B. Value

3. Trong tít báo”Vietnam third lagest market for bubble tea in Southeast Asia: study”, tác giả đang muốn đề cập đến việc Việt Nam đang là thị trường lớn thứ ba tại Đông Nam Á tiêu thụ loại đồ uống nào?

A. Trà sữa

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 23 ngày 27/9: 1B-2A-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “ngôn ngữ cơ thể”

B. Body language

2. Trong Mã QR, thì QR là viết tắt của “Quick Response” – mã phản hồi nhanh. Vậy từ nào trong cụm trên có nghĩa là “nhanh”?

A. Quick

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “hạt tiêu”?

B. Pepper

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 22 ngày 26/9: 1A-2B-3C

1. Grilled chicken là từ dùng để chỉ món ăn nào?

A. Gà nướng

2. Lion dance là từ dùng để chỉ một hoạt động rất nổi bật trong dịp Trung thu. Đó là hoạt động nào?

B. Múa lân

3. Arctic Ocean là tên tiếng Anh của đại dương nào sau đây?

C. Bắc Băng Dương

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 21 ngày 25/9: 1A-2A-3B

1. Recipe là từ tiếng Anh dùng để chỉ những công thức nào?

A. Công thức nấu ăn

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “cá ngừ”?

A. Tuna

3. Camel là từ tiếng Anh chỉ con vật nào?

B. Lạc đà

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 20 ngày 24/9: 1A-2B-3C

1. Egg-shaped building là từ dùng để chỉ các tòa nhà có hình giống quả gì?

A. Quả trứng

2. Khi nhận bưu phẩm, có thể bạn sẽ bắt gặp một nhãn chữ nổi bật, có đề chữ “Fragile”. Điều này xuất phát từ đặc điểm nào của bưu phẩm đó?

B. Nó dễ vỡ

3. Water puppetry là từ tiếng Anh dùng để chỉ bộ môn nghệ thuật đặc biệt nào mà chỉ Việt Nam ta mới có?

C. Múa rối nước

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 19 ngày 23/9: 1C-2A-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “thuốc giảm đau”?

C. Painkiller

2. Rooster and Hen Island là tên tiếng Anh của một địa điểm rất nổi tiếng ở Vịnh Hạ Long. Nó có tên là gì?

A. Hòn Trống Mái

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “mục đích”?

B. Purpose

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 18 ngày 22/9: 1B-2A-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “cửa hàng bách hóa”?

B. Department store

2. Garage là từ dùng để chỉ địa điểm nào?

A. Nhà để xe

3. Trong tiêu ngữ của các văn bản ở nước ta, khi viết bằng tiếng Anh “Independence – Freedom – Happiness”, từ nào sau đây có nghĩa là “tự do”?

B. Freedom

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 17 ngày 21/9: 1C-2A-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “kết hôn”?

C. Marry

2. Tại các công ty, “accountant” là từ tiếng Anh dùng để chỉ nhân viên nào?

A. Kế toán

3. Canteen là từ tiếng Anh dùng để chỉ địa điểm nào?

B. Căng tin

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 16 ngày 20/9: 1B-2A-3B

1. “What’s your phone number? My phone number is one nine, double zero, five four five, double four, one”. Dựa theo đoạn hội thoại trên, số điện thoại được nhắc đến ở đây là số gì?

B. 1900 545441

2. Trong tên địa danh “Huế Imperial City”, thì “Imperial City” ở đây có nghĩa là gì?

A. Hoàng thành

3. Trong tên câu chuyện thiếu nhi nổi tiếng “Ali Baba and 40 Thieves”, từ “thieves” là dạng số nhiều của từ “thief”. Vậy “thief” có nghĩa là gì?

B. Tên cướp

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 15 ngày 19/9: 1B-2C-3C

1. Frezer là từ tiếng Anh chỉ gì?

B. Tủ lạnh

2. Từ nào sau đây ĐỒNG NGHĨA với từ “student” (học sinh)

C. Pupil

3. Mineral water là từ tiếng Anh chỉ loại đồ uống nào?

C. Nước khoáng

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 14 ngày 18/9: 1A-2B-3A

1. Broken rice là từ tiếng Anh dùng để chỉ món ăn nào?

A. Cơm tấm

2. Trong cụm “rent a car”, từ “rent” có nghĩa là gì?

B. Thuê

3. Trong tít báo “Germany issues visas for Vietnamese passports with added birthplace info”, từ “birthdate” có nghĩa là gì?

A. Nơi sinh

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 13 ngày 17/9: 1B-2A-3B

1. Cặp từ nào sau đây KHÔNg có sự tương ứng về nghĩa?

B. Blue spoon – Quà màu xanh lá

2. Đuôi nào có thể điền vào hai từ sau đây để được tên 2 mùa trong năm: Summ__ và Wint__?

A. er

3. Straw là từ tiếng Anh chỉ gì?

B. Ống hút

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 12 ngày 16/9: 1B-2A-3B

1. Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

B. fr(i)ed

2. Giả sử bạn đang là chủ quán phở. Có khách du lịch nước ngoài gọi bạn và nói: “This dish is a little bit salty”. Câu nói trên của vị khách có nghĩa là gì?

A. Món ăn này hơi mặn

3. Hide-and-seek là từ tiếng Anh dùng để chỉ trò chơi dân gian nào?

B. Trốn tìm

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 11 ngày 15/9: 1C-2A-3A

1. Quốc gia nào sau đây có tên tiếng Anh là “India”?

C. Ấn Độ

2. Vietnam National Circus Theatre là tên tiếng Anh của địa điểm nào tại Hà Nội?

A. Rạp xiếc Trung Ương

3. Các từ sau đây đang thiếu mất 1 chữ cái. Cần thêm chữ cái nào vào tất cả các từ để được những từ có nghĩa? UCLE (Bác) – Parets (Phụ huynh) – Youg (Trẻ)?

A. N

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 10 ngày 14/9: 1B-2A-3B

1. Car park là từ tiếng Anh chỉ gì?

B. Bãi đỗ xe

2. Điền MỘT chữ cái còn thiếu vào cả hai câu sau: There are six c_ps (Ở đây có 6 cái cốc) – There are five d_cks (Ở đây có 5 con vịt)

A. u

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “con rắn”?

B. Snake

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 09 ngày 13/9: 1A-2B-3C

1. Điền MỘT chữ cái vào tất cả các chỗ trống để được từ đúng: _CI_ _OR_ (cái kéo)

A. S

2. Từ nào sau đây có nghĩa là “đẹp trai”?

B. Handsome

3. Trên các chuyến bay, bạn sẽ đều được nghe hướng dẫn an toàn bay. Trong đó có một câu: “Please fasten your seatbelt”. Vậy “seatbelt” ở đây có nghĩa là gì?

C. Dây an toàn

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 08 ngày 12/9: 1A-2B-3B

1. Điền 1 chữ cái để được từ thích hợp miêu tả hình: PRINCE_ _

A. S

2. Từ nào sau đây chỉ tên một phép tính?

B. Subtraction

3. Từ nào sau đây là tên tiếng Anh của nguyên tố Natri?

B. Sodium

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 07 ngày 11/9: 1C-2A-3C

1. Điền từ thích hợp: “How […] do you read books?” – Everyday

C. often

2. Phần (i) trong từ nào sau đây có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

A. p(i)nk

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “việc vặt”?

C. chore

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 06 ngày 10/9: 1B-2A-3A

1. Bỏ một chữ cái để được một từ đồng nghĩa với từ “intelligent”: CLEVSER

B. S

2. Điền chữ cái thích hợp vào ô trống để được từ đúng: DIAL_GUE (cuộc đối thoại)

A. O

3. Điền từ thích hợp: “I […] 18 years old in 2016”.

A. was

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 05 ngày 09/9: 1B-2C-3A

1. Điền cụm từ thích hợp: “Last week, David bought a […].”

B. big black car

2. Từ nào sau đây là tên của một hành tinh trong Hệ Mặt Trời?

C. Mercury

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “bình minh”?

A. sunrise

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 04 ngày 08/9: 1C-2B-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “tha thứ”?

C. forgive

2. Điền từ thích hợp: “Tony can play the guitar […] compose songs.”

B. and

3. Từ nào sau đây trái nghĩa với từ “useful”?

B. useless

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 03 ngày 07/9: 1B-2A-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “can đảm”?

B. courageous

2. Cụm từ “means of transportation” có nghĩa là gì?

A. phương tiện giao thông

3. Bỏ một chữ cái để được từ đúng: SIMIFLAR (tương tự)

B. F

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 02 ngày 06/9: 1C-2A-3C

1. Từ nào trong đây trái nghĩa với từ “hard”?

C. easy

2. Cặp từ nào sau đây là cặp từ đồng nghĩa?

A. important – significant

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “say sóng”?

C. seasick

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách ngày 05/9: 1C-2C-3A

1. Điền từ thích hợp: “I like English because it is […]”

C. interesting

2. Điền từ thích hợp: “He usually gets […] early in the morning.”

C. up

3. Chữ (u) trong từ nào sau đây có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

A. exc(u)se

6. Cách vào Thi học tiếng Anh cùng Heo

Cách 1: Ở ô Tìm kiếm, gõ Trường học Heo đất, Ấn để vào giao diện Trường học Heo đất MoMo, kéo đến giao diện Sự Kiện, chọn sự kiện Thi Học tiếng Anh cùng Heo để vào thi.

Cách 2: Ở giao diện trang chủ, chọn Heo đất MoMo → Vào giao diện Heo đất → Chọn Hộp Nuôi Heo → Chọn Trường học Heo đất → Sự kiện Thi Học tiếng Anh cùng Heo

7. Phần thưởng thi học tiếng Anh cùng Heo MoMo

Trả lời đúng 3 câu hỏi sẽ nhận được:

  • 50g lương thực cho 1 câu trả lời đúng; 25g lương thực cho 1 câu trả lời sai.

Chúc các bạn thành công!@@@

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button