Tài Liệu

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Mẫu đơn xin nghỉ học cho con dành cho tất cả các cấp

Mẫu đơn xin phép nghỉ học cho con của phụ huynh viết là mẫu đơn xin phép nghỉ học được phụ huynh lập ra để xin được nghỉ học cho con em mình. Mẫu đơn nêu rõ thông tin phụ huynh học sinh, thông tin của học sinh xin nghỉ… Mời bạn hãy cùng vieclam24.vn tham khảo chi tiết về mẫu đơn xin nghỉ học này nhé

Đơn xin nghỉ học của phụ huynh cho con là mẫu đơn do phụ huynh học sinh viết gửi đến Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô giáo khác để xin cho con nghỉ học trong một thời gian ngắn ở một số trường hợp mà các em không thể đến trường.

Mẫu đơn xin nghỉ học cho con của phụ huynh

 • 1. Đơn xin nghỉ học là gì?
 • 2. Khi nào phụ huynh nên viết đơn xin nghỉ học cho con?
 • 3. Mẫu đơn xin nghỉ học của phụ huynh
 • 4. Đơn xin nghỉ học thêm cho con
 • 5. Đơn xin nghỉ học mầm non của phụ huynh
 • 6. Đơn xin nghỉ học tiểu học của phụ huynh
 • 7. Cách viết đơn xin nghỉ học của phụ huynh
 • 8. Các lý do thuyết phục nhất để xin nghỉ học
 • 9. Nên nộp đơn xin nghỉ học trước bao lâu?
 • 10. Những lưu ý khi viết Đơn xin nghỉ học

1. Đơn xin nghỉ học là gì?

Đơn xin nghỉ học là một văn bản mà học sinh/sinh viên hoặc phụ huynh học sinh viết hoặc soạn thảo để xin được nghỉ học một hoặc nhiều ngày, thậm chí là nghỉ học luôn.

Đơn xin phép nghỉ học có thể được viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email hay các ứng dụng liên kết giữa nhà trường và gia đình.

2. Khi nào phụ huynh nên viết đơn xin nghỉ học cho con?

Thông thường, việc viết Đơn xin nghỉ học sẽ do học sinh viết. Phụ huynh chỉ cần ký duyệt lý do được nêu trong đơn.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp như con ốm, gia đình có việc đột xuất, phụ huynh có thể là người đứng ra trực tiếp viết Đơn xin nghỉ học cho con.

Khi viết đơn, phụ huynh nên có lời lẽ nghiêm trang, thể hiện sự tôn trọng với các thầy cô giáo của con, trình bày rõ ràng, mạch lạc và có sức thuyết phục.

3. Mẫu đơn xin nghỉ học của phụ huynh

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh viết như sau:

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi:

 

– Ban Giám hiệu trường ……………

– Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………………….

Tôi tên là: …………………………………………….

Phụ huynh em: ……………………..Lớp ……….. Năm học …………

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho học sinh: ………………………………… được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: Từ ngày ………………… đến …………….

Lý do: …………………………………………………….………………………………………………………………

………………………………………………………………

Hồ sơ chứng từ kèm theo gồm:

1 …………………………………………………………….

2 …………………………………………………………….

3 …………………………………………………………….

Thời gian xin được học lại:

Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn!

……….., ngày…tháng…năm 20…

Người viết đơn

Trong trường hợp con ốm hay gặp lý do không thể đi học được, phụ huynh sẽ phải thay con viết đơn xin phép thầy cô giáo cho nghỉ học. Cách viết đơn xin nghỉ học của phụ huynh cũng rất đơn giản. Ở phần lý do, các bố mẹ có thể điền rõ lý do con ốm, sốt hay mệt không thể tham dự buổi học ngày hôm nay và xin phép cô giáo linh động cho nghỉ. Nếu gặp phải lý do tế nhị không thể ghi rõ ra, các phụ huynh có thể điền do gia đình bận việc riêng hoặc tương tự như vậy. Dẫu vậy, việc viết đơn xin phép nghỉ học là việc cần thiết và các phụ huynh cần lưu ý khi muốn cho con nghỉ học.

4. Đơn xin nghỉ học thêm cho con

Có thể vì nhiều lý do mà phụ huynh muốn xin cho con tạm nghỉ học thêm trong một thời gian nào đó, sau đây là mẫu đơn xin phép nghỉ học thêm cho con mà Hoatieu chia sẻ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC THÊM

Kính gửi: Thầy/cô chủ nhiệm lớp…………………………………………

Tôi tên là: ……………………………………………………

Phụ huynh của cháu: ……………………… Lớp: …………………

Tôi viết đơn này xin phép được cho cháu nghỉ học thêm buổi chiều từ ngày …….. đến ngày …………

Lí do: …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….

   Tôi cam kết sẽ cho cháu đi học lại sau thời gian xin phép trên và thực hiện mọi quy định mà nhà trường đề ra.

    Xin chân thành cảm ơn!

……………, ngày … tháng … năm ……..

Người viết đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

5. Đơn xin nghỉ học mầm non của phụ huynh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC THÊM

 

Kính gửi:
 • Ban giám hiệu Trường mầm non ……………….
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp …………

Tôi là:……………………………………………………………………………..

Phụ huynh của bé………………………………….lớp…………………….

Nay tôi làm đơn này xin phép cho bé:………………………………..

Được nghỉ học từ ngày …………………… đến ngày

Vì lý do:………………………………………………………………………….

Tôi cam kết sẽ cho cháu đi học lại sau thời gian xin phép trên và thực hiện mọi quy định mà nhà trường đề ra.

Xin chân thành cảm ơn!

………, ngày … tháng … năm 20…

Duyệt BGH Xác nhận của GV chủ nhiệm Người làm đơn

 

6. Đơn xin nghỉ học tiểu học của phụ huynh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi:

 

– Ban Giám hiệu trường

– Giáo viên chủ nhiệm lớp

Tôi tên là:…………………………………

Phụ huynh em:………………….. Lớp………….. Năm học………………….

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho học sinh:………………….được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: ……….Từ ngày đến…………………..

Lý do:……………..

Thời gian xin được học lại:………………………………….

Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn

……….., ngày…….tháng……năm…….

                                                                                                                              Người viết đơn

7. Cách viết đơn xin nghỉ học của phụ huynh

(1): Ghi rõ tên trường nơi con đang theo học

Ví dụ: Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học……………..

(2): Ghi rõ tên lớp nơi con đang theo học

Ví dụ: Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp 6.14

Ở nội dung này có thể thêm Kính gửi các thầy cô giáo bộ môn dạy con ngày mà con xin nghỉ.

Ví dụ: Đồng kính gửi giáo viên phụ trách môn học Toán, Tiếng việt

(3): Ghi rõ họ tên người viết đơn (cha/mẹ học sinh)

(4): Ghi rõ họ tên con

(5): Viết chính xác tên lớp con đang theo học

(6): Năm học con đang học

(7): Họ tên con

(8): Ngày bắt đầu xin nghỉ, thường là ngày viết đơn

(9): Đối với lý do nghỉ do công việc riêng thì điền ngày cuối cùng xin nghỉ. Tuy nhiên, đối với trường hợp con nghỉ ốm, không xác định được thời hạn nghỉ thì phụ huynh chỉ cần điền nghỉ từ ngày….

Bên dưới lý do xin nghỉ ốm thêm dòng chữ: Khi nào khỏe lại, con sẽ đi học lại đầy đủ.

(10): Phần lý do nghỉ là phần cần để ý nhất của đơn. Phụ huynh cần ghi chi tiết, rõ ràng, súc tích và thuyết phục lý do xin nghỉ.

Trong hầu hết trường hợp, lý do xin nghỉ là nghỉ ốm. Đối với trường hợp lý do xin nghỉ tế nhị, phụ huynh chỉ cần viết lý do là do gia đình có việc riêng. Đối với lý do nghỉ học không thuyết phục như xin nghỉ đi ăn cưới, xin nghỉ để tiếp cô, dì, chú, bác từ xa tới chơi thì không nên đề cập trực tiếp mà nên nói “tránh”.

Đối với trường hợp con ốm nằm viện, phụ huynh có thể gửi kèm giấy tờ để chứng minh, nhằm tăng sức thuyết phục của Đơn xin nghỉ.

8. Các lý do thuyết phục nhất để xin nghỉ học

Xin nghỉ học do con bị ốm
Xin nghỉ học do con bị ốm
 • Ốm đau, bệnh tật: Đây là lý do thường thấy nhất trong các lá đơn xin nghỉ và cũng là lý do dễ được chấp nhận nhất. Bản chất trường hợp này là tình huống khó có thể tránh được với mỗi người và điều kiện nghỉ học là bắt buộc phải có.

Bên cạnh đó, bệnh tật cũng được xem là lý do thuyết phục các thầy cô nhất khi xin phép nghỉ học, bởi vì sẽ không có thầy cô nào bắt các học sinh đang ốm phải đến trường đầy đủ cả. Chính vì vậy, bất cứ khi nào cảm thấy không được khỏe và không đủ sức đến lớp thì học sinh hoàn toàn có thể viết đơn xin nghỉ học vì bị ốm để được thầy cô chấp nhận và dành thời gian nghỉ ngơi cho khỏe.

 • Có lịch khám chữa bệnh ở bệnh viện: Lý do này cũng tương tự như lý do ốm đau, nó thường sẽ được giáo viên chấp thuận ngay mà không thắc mắc quá nhiều.
 • Gia đình có việc quan trọng cần giải quyết: chẳng hạn hiếu, hỉ, giỗ chạp, chăm sóc người ốm… Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là với bất kỳ sự việc nào trong gia đình học sinh cũng được đồng ý cho nghỉ học. Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt đã quy định hoặc công việc đột xuất khiến học sinh không thể tham gia hoạt động học tập trên lớp thì đơn xin phép đó mới được giáo viên chấp nhận. Do vậy, khi sử dụng lý do nghỉ học này thì người làm đơn nên khéo léo trong việc trình bày để khi đọc đơn, thầy cô sẽ dễ thông cảm hơn và chấp thuận cho học sinh được nghỉ học.
 • Xin nghỉ học do áp lực học tập quá lớn: Với học sinh, việc tỉnh táo cũng như phải tràn đầy năng lượng tích cực là điều hết sức quan trọng để nâng cao hiệu quả làm việc của học sinh. Chính bởi vậy, dưới bất kỳ trường hợp nào khiến cho học sinh cảm thấy áp lực về học tập, não bộ sẽ ngừng việc suy nghĩ và tiếp nhận các kiến thức mới. Do đó, tốt nhất là nên làm đơn xin phép thầy cô nghỉ học để dành thời gian hồi phục, nghỉ ngơi cho bộ não của mình, nạp lại năng lượng cho những hoạt động tiếp theo khi quay trở lại trường học.
 • Du lịch/đi chơi dài ngày cùng người thân: Lý do này có vẻ không được ưa thích bằng 03 lý do trên nhưng hiện nay hầu hết thầy cô giáo có tư tưởng thoáng hơn rất nhiều nên xin nghỉ để xả hơi cũng thường được sử dụng.

9. Nên nộp đơn xin nghỉ học trước bao lâu?

Trừ những trường hợp đột xuất hoặc ốm đau thì việc nộp Đơn xin nghỉ học không thể đáp ứng thời gian báo trước. Tuy nhiên, trong những trường hợp phải nghỉ học có kế hoạch như nhà có việc hỉ, đi du lịch, đi khám bệnh… thì học sinh cần báo trước bởi còn cần đợi sự phản hồi về việc cho phép hay không cho phép của giáo viên.

Bởi trong nhiều trường hợp giáo viên cũng không đủ thẩm quyền quyết định mà phải gửi lên Ban giám hiệu như xin nghỉ dài ngày, xin bảo lưu kết quả học tập…

Vì thế, tùy vào thời gian xin nghỉ của học sinh mà nên nộp Đơn xin nghỉ học trước từ 01 – 10 ngày.

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều trường học quy định rất khắt khe về thời hạn báo trước khi xin nghỉ học. Phụ huynh và học sinh nên chú ý và tuân thủ đúng.

10. Những lưu ý khi viết Đơn xin nghỉ học

Hiện nay, không ít người cho rằng đơn nghỉ học chỉ cần đủ nội dung là được, người lại cho rằng: Đơn phải đạt cả về nội dung lẫn hình thức.

Tuy nhiên, có một điều ai cũng nhận thức được, rõ ràng cầm tờ đơn được viết cẩn thận, trình bày đẹp ai cũng thích bởi thấy mình được tôn trọng.

Vì thế, khi viết Đơn xin nghỉ học cần lưu ý:

– Trình bày rõ ràng, cẩn thận;

– Không viết sai chính tả;

– Trung thực về lý do nghỉ…

Trên đây là những mẫu đơn xin nghỉ học, vieclam24.vn hi vọng sẽ giúp ích nhiều cho quý phụ huynh trong việc xin nghỉ học cho con mình.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button