Tài Liệu

Đề thi môn Toán lớp 5 học kì 1 tham khảo

Đề thi môn Toán lớp 5 học kì 1 tham khảo là đề kiểm tra định kì cuối học kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo. Đề thi học kì 1 lớp 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, rèn luyện các dạng bài tập Toán chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô khi ra đề cho các em học sinh ôn tập.

Đề bài: Đề thi môn Toán lớp 5 học kì 1

I. Trắc nghiệm khách quan:

Ghi phương án trả lời đúng vào giấy kiểm tra

Câu 1: Số “Ba mươi sáu phẩy năm mươi lăm” viết là:

A. 306,55

B. 36,55

C. 36,505

D. 306,505

Câu 2: Số thập phân gồm có hai trăm, hai đơn vị, ba phần mười, ba phần nghìn được viết là:

A. 22,33

B. 202,33

C. 202,303

D. 22,303

Câu 3: Một lớp học có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp học đó?

A. 0,52%

B. 52%

C. 25%

D. 5,2%

Câu 4: Phân số 2/5 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 0,4

C. 0,25

D. 0,8

Câu 5: Số lớn nhất trong các số: 4,74 ; 7,04 ; 7,4 ; 7,47 là:

A. 4,74

B. 7,04

C. 7,4

D. 7,47

Câu 6: Một hình chữ nhật có chiều rộng 16,34m, chiều dài hơn chiều rộng 8,32m. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 24,66

B. 41

C. 20,5

D. 82

Câu 7: Tìm x biết : x – 38,75 = 206,99

A. x = 244,64

B. x = 235,74

C. x = 245,74

D. x = 168,24

Câu 8: Biết 4,5 lít dầu cân nặng 3,42kg. Hỏi 8 lít dầu cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?

A. 6,08

B. 0,76

C. 0,67

D. 6,8

Câu 9: Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 8dm2 15cm2 = ……cm2

A. 815

B. 8015

C. 8150

D. 81500

Câu 10: Trong số thập phân 905,32 ; giá trị của chữ số 9 gấp giá trị của chữ số 3 là:

A. 3 lần

B. 30 lần

C. 300 lần

D. 3000 lần

II. Phần tự luận: (Trình bày bài giải vào giấy kiểm tra)

Câu 11: Đặt tính rồi tính

34,82 + 9,75

68,4 – 25,7

25,8 x 1,5

75,52 : 32

Câu 12: Một thùng chứa 26 lít dầu hỏa, mỗi lít dầu cân nặng 0,8kg. Biết vỏ thùng cân nặng 5,28kg. Hỏi thùng dầu đó cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?

Câu 13: Ba người mua chung một tấm vải, người thứ nhất mua bằng 1/2 tổng số hai người kia mua, người thứ hai mua bằng 1/3 tổng số hai người kia mua, người thứ ba mua bằng 1/4 tổng số hai người kia mua, người thứ ba mua 26m. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mét?

Đáp án: Đề thi môn Toán lớp 5 học kì 1

I/ TRẮC NGHIỆM : 5 điểm (mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

CÂU HỎI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B C B B D D C A A D

II TỰ LUẬN: 5 điểm

Câu 11: (2 điểm): Mỗi phép tính đúng: 0,5 điểm

34,82 + 9,75 = 44,57

68,4 – 25,7 = 42,7

25,8 x 1,5 = 38,7

75,52 : 32 = 2,36

Câu 12: (2 điểm)

26 lít dầu hỏa cân nặng:

0,8 x 26 = 20,8 (kg)

Thùng dầu cân nặng:

20,8 + 5,28 = 26,08 (kg)

Đáp số: 26,08 kg

Câu 13: (1 điểm)

Cách 1: Người thứ nhất và người thứ hai mua:

26 x 4 = 104 (m)

Tấm vải dài:

104 + 26 = 130 (m)

Đáp số: 130m

Cách 2: Người thứ nhất mua \frac{1}{1+2}=\frac{1}{3}tấm vải

Người thứ hai mua\frac{1}{1+3}=\frac{1}{4} tấm vải

Người thứ ba mua \frac{1}{1+4}=\frac{1}{5} tấm vải

Tấm vải dài:

26 : \frac{1}{5}= 130 (m)

Đáp số: 130m

====@@@====

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button